bất động sản

Trong bài viết này, chúng tôi đề cập đến chủ đề giá trị và giá cả của bất động sản.

Phân loại giá cả bất động sản

Giá cả bất động sản bao gồm các loại sau:

 • Giá mua bán, chuyển nhượng
 • Giá thuê
 • Giá bảo hiểm
 • Giá hạch toán
 • Giá công trình xây dựng
 • Giá đất do nhà nước quy định
 • Giá đất thị trường

Các yếu tố ảnh hưởng tới giá bất động sản

Yếu tố trực tiếp:

 • Nhóm yếu tố tự nhiên: kích thước, hình thể, diện tích đất, địa hình mà bất động sản tọa lạc trên đó, đặc điểm trên mặt đất và dưới lòng đất, các tiện lợi và nguy cơ rủi ro của tự nhiên.
 • Nhóm yếu tố kinh tế: khả năng mang lại thu nhập từ bất động sản, những tiện nghi gắn liền với bất động sản
 • Nhớm yếu tố liên quan tới thị trường: tiện nghi gắn liền với bất động sản, nhu cầu loại bất động sản trên thị trường.

Yếu tố về pháp lý:

 • Các quy định về xây dựng và kiến trúc gắn với bất động sản: tình trạng cho thuê, thế chấp, tình trạng tranh chấp quyền sử dụng, sự hạn chế quyền sở hữu

Yếu tố chung bên ngoài

Các yếu tố chính trị pháp lý

 • Các chính sách tác động trực tiếp: chính sách khuyến khích đầu tư bên ngoài vào địa phương, cho phép Việt kiều và người nước ngoài mua bất động sản, chính sách tài chính, chính sách tín dụng, chính sách thuế.

Nhóm yếu tố xã hội

 • Mật độ dân số
 • Chất lượng dịch vụ y tế giáo dục
 • Trình độ dân trí
 • Vấn đề an ninh tập quán
 • Tình trạng sức khỏe nghề nghiệp và việc làm
 • Các mối quan hệ tình cảm gia đình xã hội
 • Các vấn đề liên quan đến phong thủy

Nhóm yếu tố kinh tế vĩ mô

 • Tình hình cung cầu bất động sản trong khu vực
 • Đặc điểm của những người tham gia vào thị trường trong khu vực
 • Hiện trạng vùng lân cận
 • Mức độ tăng trưởng GDP
 • Thu nhập bình quân hàng năm của người dân\
 • Khả năng đáp ứng nhu cầu tín dụng
 • Mức giá bình quân của các loại đất
 • Tỷ lệ thuê và mức thuế suất
 • Mức độ lạm phát chung
 • Tình hình thị trường lao động, thị trường chứng khoán, thị trường tín dụng trong vùng.

Giá trị của bất động sản

 • Giá trị được đo bằng tiền
 • Được quyết định bởi 5 yếu tố: vị trí, tính hữu ích, độ khan hiếm, nhu cầu, khả năng chuyển giao.
 • Có tính lịch sử về mặt không gian, thời gian, chủ thể bối cảnh.

Phân loại

Giá trị thị trường

 • Số tiền được trao đổi về ước tính tài sản giữa người bán sẵn sàng bán và người mua sẵn sàng mua

Giá cả phi thị trường

 • Giá trị của bất động sản khác với giá thị trường
 • Các yếu tố làm giá trị của bất động sản khác với giá thị trường: phải bán theo nghĩa vụ, luật định, do bị sức ép từ phía hành chính, sức ép về tâm lý, điều kiện bán không chặt chẽ, bên bán bị yếu thế, bên mua có khả năng đàm phán với giá tốt hơn, bất động sản thuộc diện phải thu hồi và bồi thường, đất bảo hiểm, thanh lý hoặc cưỡng chế, không được tiếp thị, thuộc thành phần phải kiểm kê tài sản, cổ phần hóa.