Khi làm nhà quý vị cần lưu ý những thông tin sau để mọi việc được suôn sẻ:

1. Năm tam tai:

Các tuổi gặp hạn TAM TAI cần tránh:

  • Người chủ tuổi Thân – Tý – Thìn gặp hạn TAM TAI vào năm Dần – Mão – Thìn
  • Người chủ tuổi Dần – Ngọ – Tuất gặp hạn TAM TAI vào năm Thân – Dậu – Tuất
  • Người chủ tuổi Hợi – Mão – Mùi gặp hạn TAM TAI vào năm Tỵ – Ngọ – Mùi
  • Người chủ tuổi Tỵ – Dậu – Sửu gặp hạn TAM TAI vào năm Hợi – Tý – Sửu.

Như vậy khi làm nhà, nếu gia chủ gặp xung khắc về tuổi thì nên tránh.

2. Tuổi Hoang Ốc : Những nội dung cơ bản

Làm nhà cần chú ý

Ta đưa 10 vào Nhất Kiết đếm thuận kim đồng hồ, hết tuổi chẵn đến tuổi lẻ cho đến tuổi cần tim.

Nội dung Lục Hoang ốc:

  1. Nhất Kiết: có chốn an cư tốt, mọi việc sẽ thuận lợi
  2. Nhị Nghi: có lợi, nhà cửa hưng vượng giàu có
  3. Tam Địa Sát: Gia chủ sẽ bị mắc bệnh tật
  4. Tứ Tấn Tài: Phúc lộc sẽ tới
  5. Ngũ Thọ Tử: Trong nhà chia rẽ, tử biệt, sinh ly
  6. Lục Hoang Ốc: khó mà thành đạt

3. Tuổi Kim Lâu: nội dung cơ bản:

Dựa vào bảng tính trên có thể rút ra “mẹo” xem tuổi Kim Lâu khá đơn giản như sau:

đó là lấy tuổi mụ chia cho 9, nếu số dư rơi vào các con số 1-3-6-8 thì là tuổi phạm Kim Lâu.

+ dư 1: Kim Lâu thân – nếu phạm thì ảnh hưởng tới chính người chủ nhà

+ dư 3: Kim Lâu thê – nếu phạm thì ảnh hưởng tới vợ

+ dư 6: Kim Lâu tử – nếu phạm thì ảnh hưởng tới con

+ dư 8: Kim Lâu  súc – ảnh hưởng tới gia súc nuôi trong nhà

Ví dụ: Nữ sinh năm 1990, năm 2019 tuổi mụ là 30, lấy 30 : 9 (dư 3).