Bài viết này sẽ đề cập tới Các yếu tố của thị trường bất động sản, trong đó gồm có các yếu tố chính:

 • Hàng hóa bất động sản
 • Các lực lượng tham gia thị trường bất động sản
 • Cơ sở hạ tầng vật chất của thị trường bất động sản
 • Quan hệ cung cầu và các quy luật tác động tới sự vận hành của thị trường bất động sản

bất động sản

Hàng hóa bất động sản

     Khái niệm và đặc trưng

 • Có đầy đủ những đặc điểm cơ bản nhất của các loại hàng hóa nói chung, ngoài ra còn có 2 đặc tính quan trọng:

      Tính cố định:

 • Không thể di dời
 • Phải có phương thức giao dịch và quản lý riêng
 • Tính địa điểm và tính địa phương cao

       Giá trị phụ thuộc vào mục đích sử dụng

 • Yếu tố con người làm tăng khả năng sinh lời
 • Giá trị bị ảnh hưởng bởi quy hoạch

Điều kiện để bất động sản trở thành hàng hóa

 • Có chủ sở hữu cụ thể
 • Được pháp luật công nhận, cho phép giao dịch
 • Đủ điều kiện để giao dịch

Cấu trúc của hàng hóa bất động sản

 • Đất đai: là tài nguyên thiên nhiên, có nguồn cung cố định, không có giá trị trừ phi được đầu tư, lợi nhuận thu được gọi là địa tô
 • Vật kiến trúc đã xây dựng xong: công trình nhà ở, công trình công nghiệp, không có giá trị trừ phi được xây dựng xong.

Đặc điểm của hàng hóa bất động sản

 • Tính cá biệt và khan hiếm
 • Tính bền lâu (tuổi thọ)
 • Tính chịu ảnh hưởng lẫn nhau

Các lực lượng tham gia thị trường bất động sản

 • Người mua: là người tiêu thụ trực tiếp hàng hóa bất động sản, có 3 loại người mua theo nhu cầu: tiêu dùng, sản xuất và kinh doanh
 • Người bán: người sở hữu, kinh doanh, cung cấp dịch vụ liên quan đến bất động sản, doanh nghiệp bất động sản nhà nước, tư nhân.
 • Các tổ chức dịch vụ hỗ trợ thị trường bất động sản: tổ chức phát triển quỹ đất, các tổ chức thông tin bất động sản, tổ chức môi giới, tổ chức tư vấn pháp lý, tổ chức định giá bất động sản, các định chế tài chính.
 • Người quản lý thị trường bất động sản: nhà nước là người quản lý vĩ mô thông qua công cụ quy hoạch, kế hoạch cùng các công cụ khác

Cơ sở hạ tầng vật chất của thị trường bất động sản

 • Địa điểm diễn ra hoạt động bất động sản: trung tâm, sàn giao dịch bất động sản, siêu thị địa ốc
 • Các phương tiện hỗ trợ hoạt động giao dịch trên thị trường bất động sản: văn phòng công chứng, hệ thống và phương tiện thông tin, hệ thống văn bản pháp lý

Quan hệ cung cầu, các quy luật trong thị trường bất động sản

Cầu bất động sản

 • Là khối lượng hàng hóa bất động sản mà người tiêu dùng sẵn sàng chấp nhận và có khả năng thanh toán để nhận được hàng hóa bất động sản đó trên thị trường.

Các yếu tố ảnh hưởng tới cầu bất động sản

 • Tăng trưởng dân số và các nhu cầu phát triển
 • Thu nhập dân cư
 • Giá cả tiêu dùng
 • Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của chính phủ

Cung bất động sản

Các yếu tố ảnh hưởng tới cung bất động sản

 • Giá cả của bất động sản
 • Quỹ bất động sản trong quy hoạch của chính phủ
 • Sự phát triển của hệ thống kết cấu hạ tầng
 • Các yếu tố đầu vào và chi phí phát triển bất động sản
 • Chính sách pháp luật của nhà nước