Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thị trường bất động sản

Bất động sản

Thị trường bất động sản là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp và các dịch vụ khác liên quan đến giao dịch bất động sản.

Các yếu tố của thị trường bất động sản

 • Chủ thể thị trường: là bản thân của thị trường đó.
 • Khách thể thị trường: là các bên tham gia vào thị trường đó, ví dụ người mua, người bán, người cho thuê và đi thuê.
 • Giới trung gian thị trường.

Đặc điểm của thị trường bất động sản

 • Tính vùng miền sâu sắc và không tập trung
 • Tính cách biệt giữa hàng hóa và địa điểm giao dịch
 • Biến động về cung chậm hơn so với biến động về cầu và giá cả.
 • Quan hệ mật thiết với các chỉ tiêu vĩ mô
 • Chịu sự chi phối rõ nét của pháp luật

Vai trò của thị trường bất động sản

 • Liên quan trực tiếp đến một lượng tài sản cực lớn trong nền kinh tế quốc doanh
 • Thị trường bất động sản phát triển thì một nguồn vốn lớn tại chỗ được huy động
 • Phát triển và quản lý tốt thị trường bất động sản sẽ giúp sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên quý giá của toàn dân.
 • Góp phần huy động vốn, kích thích nền sản xuất phát triển, tăng nguồn thu cho ngân sách.
 • Góp phần mở rộng thị trường trong và ngoài nước.
 • Góp phần ổn định xã hội, đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về nhà ở.

 

 

Rate this post