bất động sản

Điểm lại thị trường bất động sản trong thời gian vừa qua

 • Lượng giao dịch và giá cả bất động sản đồng loạt tăng đều.
 • Các yếu tố đóng góp: giá nguyên liệu giảm mạnh, lạm phát thấp, lãi suất ổn định, GDP tăng trưởng tốt.

Các xu hướng tích cực

 • Các luật liên quan được sửa đổi, tạo cơ sở pháp lý để thị trường hoạt động có tổ chức.
 • Thủ tục hành chính chuyển quyền sử dụng rõ ràng.
 • Các giấy tờ xác lập sở hữu các bất động sản ngày một hoàn thiện.
 • Pháp luật xác lập nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh bất động sản.
 • Các hiệp định thương mại quốc tế được ký kết, tạo điều kiện thuận lợi cho bất động sản.
 • Hạ tầng giao thông phát triển.
 • Các quy hoạch tạo chuyển biến tích cực.

Các xu hướng tiêu cực

 • Không nhất quán giữa các đạo luật liên quan.
 • Quy định về giá đất, các chính sách tài chính về đất đai chưa phù hợp thực tế.
 • Thiếu luật chống đầu cơ bất động sản.
 • Thông tin về bất động sản trên thực tế vẫn còn khó tiếp cận.
 • Thủ tục hành chính phức tạp rườm rà.
 • Chưa xác lập được cơ chế xử lý tình trạng nhũng nhiễu.
 • Tiến độ cấp giấy chứng nhận sở hữu còn chậm.
 • Chưa có các quy định về phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh bất động sản.
 • Điều kiện thực thi các phán quyết tòa án còn thấp.
 • Môi trường kinh doanh tiềm ẩn nhiều rủi ro.
 • Nhà nước chậm có các chính sách điều tiết linh hoạt
 • Mức độ hội nhập của thị trường bất động sản Việt Nam còn thấp.

Các xu hướng dự báo trong tương lai

 • Tốc độ đô thị hóa nhanh, quy mô hộ gia đình giảm và dân số trẻ sẽ thúc đẩy nhu cầu sở hữu nhà ở.
 • Thị trường nghỉ dưỡng tiềm năng, mang lại lợi nhuận lâu dài. Hàng loạt dự án bất động sản nghỉ dưỡng từ chất lượng vừa phải đến đẳng cấp thế giới được giới thiệu ra thị trường.
 • Giá văn phòng cho thuê sẽ tăng cao
 • Bất động sản khu công nghiệp tiếp tục phát triển tốt do nền kinh tế đang phục hồi

Vai trò của thị trường bất động sản

 • Ban hành hệ thống pháp luật làm cơ sở để quản lý thị trường bất động sản, tạo môi trường pháp lý
 • Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển thị trường, thực hiện các chính sách vĩ mô
 • Thành lập, kiểm soát giao dịch bất động sản, cấp dịch vụ cho thị trường
 • Tổ chức, xây dựng, hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản, thực hiện được quyền sử dụng và sở hữu tài sản.